Nyereményjáték

JÁTSSZ A TESCO AKADÉMIÁVAL

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

A jelen részvételi szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg a „Játssz a Tesco Akadémiával” megnevezésű játékban (a továbbiakban: „Játék”) történő részvétel feltételeit.

 1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője a TESCO Akadémia Képzési és Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., Cg. 13-09-151367, adószám: 23580682-2-13, a továbbiakban: „Szervező”).

 1. Részvételi feltételek

A Játékban kizárólag az a 14. életévét betöltött természetes személy vehet részt, aki eleget tesz a 4. pontban foglalt követelményeknek (a továbbiakban: „Játékos”).

A Játékban Játékosként nem vehetnek részt a Szervező és a Játék lebonyolításában esetlegesen részt vevő egyéb közvetlen közreműködők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint a felsoroltak Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint cselekvőképtelen személyek.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2022. április 25-26. kerül megrendezésre.

A Szervező jogosult a Játék időtartamának módosítására.

 1. A Játék menete, feltételei

A Játékban az vesz részt, aki a Játék időtartama alatt a 1101 Budapest, Albertirsai út 10, HUNGEXPO helyszínen megrendezésre kerülő Szakma Sztár Fesztivál megnevezésű rendezvényen a TESCO Akadémia Kft. és a TESCO-GLOBAL Zrt. mind a 4 darab közös foglalkoztató szigeténél (a továbbiakban: „Foglalkoztató sziget”) teljesíti az adott Foglalkoztató szigethez tartozó játékot és így összegyűjti a 4 darab (teljesített játékonként 1 darab) pecsétet a Tesco Akadémia Útlevelébe. Tesco Akadémia Útlevél bármely Foglalkoztató szigetnél igényelhető. Amennyiben a Játékos összegyűjtötte mind a 4 darab pecsétet, úgy valamely Foglalkoztató szigetnél szükséges azokat bemutatnia és a Tesco Akadémia Útlevél 3. oldalán található letéphető számsort átadnia.

A Játékban történő részvétellel a Játékos elfogadja a jelen Szabályzatot.

 1. Nyeremények

A Játék során az alábbi nyeremények (a továbbiakban: „Nyeremények”) kerülnek kisorsolásra:

 1. április 25. napján 16 órakor:
 • 1 (egy) darab Huawei: Matepad T 8 tablet
 • 1 (egy) darab Trust Nika Touch Bluetooth vezeték nélküli fülhallgató
 • 1 (egy) darab Ice Watch karóra
 • 1 (egy) darab Amazfit Bip U Pro okosóra
 • 1 (egy) darab színváltós hangszóró
 1. április 26. napján 16 órakor:
 • 1 (egy) darab Huawei: Matepad T 8 tablet
 • 1 (egy) darab Trust Nika Touch Bluetooth vezeték nélküli fülhallgató
 • 1 (egy) darab Ice Watch karóra
 • 1 (egy) darab Amazfit Bip U Pro okosóra
 • 1 (egy) darab színváltós hangszóró

A Nyeremények másra nem ruházhatóak át. A Nyeremény készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség. Sem a nyertesek, sem más nem jogosult követelni a Szervezőtől, hogy a Nyereményt készpénzre vagy más ajándéktárgyra váltsa át.

A Szervező az itt felsorolt Nyereményeken túl további díjakat, nyereményeket nem ad át.

 1. Sorsolás

A nyereményeket az 5. pont szerint 2022. április 25. és 2022. április 26. napján nyilvános kézi sorsolással a véletlenszerűség elvének eleget téve sorsolják ki. A sorsolás helyszíne: 1101 Budapest, Albertirsai út 10, HUNGEXPO G-F pavilon, Kereskedelmi szekció – Tesco stand. A sorsoláson a Tesco Akadémia Útlevélből kitépett számsor kerül kisorsolásra. A sorsolás menetéről jegyzőkönyv készül.

Április 25-én, valamint április 26-án is kizárólag az adott sorsolás napján leadott számsorok közül történik a sorsolás.

 1. A nyertesek értesítése, a Nyeremények átadása

A nyerteseket a Szervező a sorsolás során folyamatosan értesíti a kisorsolt számsor kihirdetésével. A kihúzott számsorral rendelkező Tesco Akadémia Útlevél felmutatásával a kisorsolt Nyeremény a helyszínen átvehető. Amennyiben a kihúzott és bejelentett számsorhoz tartozó Tesco Akadémia Útlevéllel a sorsolás során nem jelennek meg, azt nem mutatják be, úgy a számsor a Tesco Akadémia Kft. Facebook oldalán kerül kiírásra az aznapi sorsolást követően. A Nyereményért jelentkezni és az átvétel helyszínét (valamely Tesco áruház) egyeztetni 2022. május 4. napjáig lehetséges a Facebook posztban megadott, ingyenesen hívható telefonszámon. A Nyereményre való jogosultságot a kisorsolt számsorral rendelkező Tesco Akadémia Útlevél bemutatásával szükséges bizonyítani, ennek hiányában a Nyeremény nem kerül átadásra.

 1. Terhek

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a Nyereményekre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a Nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék összegét. A Játékkal kapcsolatosan egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik.

 1. A Szabályzat változása, felelősség

A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés vagy indoklás nélkül megszüntesse vagy felfüggessze a Játékot, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A Szervező jogosult bármikor, egyoldalúan, külön értesítés nélkül módosítani a jelen Szabályzatot, beleértve a Játék időtartamát. Ezen esetekben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során vagy ahhoz kapcsolódóan keletkező költségekért, károkért, veszteségekért, a Nyeremény felhasználásából, vagy annak átadásából származó károkért. A Játékosok a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemondanak a Játék lebonyolításával, a Nyereménnyel, a nyertesekkel, a Szervezővel, vagy bármely a Játékhoz valamely módon kapcsolódó harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érthető el.

A Játékban való részvétellel, a Nyereményekkel kapcsolatban kialakuló esetleges jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Játék során adatkezelés nem történik.

Budaörs, 2022. április 19.

 

TESCO Akadémia Képzési és Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság