Tesco Akadémia Kft.

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Jelen ÁSZF 2021. 05.14. napjától érvényes. 

 

I.               Szolgáltatás – leírása, feltételek, korlátozások

II.             Képzési szolgáltatásra történő jelentkezés, regisztráció, a képzési szolgáltatásra irányuló szerződés létrejötte

III.           A képzési szolgáltatás díja és a fizetési feltételek

IV.           Képzési szolgáltatás megrendelésének módosítása, lemondása

V.             Panaszkezelés

VI.           Weboldal

VII.         Szerzői jog

VIII.        Személyes adatok védelme és adatfeldolgozási hozzájárulás

IX.           Az ÁSZF módosítása

X.             Záró rendelkezések, jogérvényesítési lehetőségek

 

I.               Szolgáltatás – leírása, feltételek, korlátozások

 1. Jelen ÁSZF rögzíti a Tesco Akadémia Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.; cégjegyzékszám: 13-09-151367; adószám: 23580682-2-13; a továbbiakban: Szolgáltató vagy Tesco Akadémia Kft.; Nyilvántartásba vételi szám: E-000901/2014; Nyilvántartási szám: B/2020/000860; Engedélyszám: E/2021/000074) www.tescoakademia.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) elérhető képzési szolgáltatásai (az online tanfolyamokat, képzéseket, konferenciákat, továbbiakban együttesen: „Képzési Szolgáltatások”), és az ahhoz kapcsolódó oktatási felület, a https://tescoakademia.skillnaut.com weboldal (a továbbiakban: E-learning rendszer), leírását és igénybevételének feltételeit.
 2. A Weboldalon a Tesco Akadémia Kft. bemutatja azokat a Képzési Szolgáltatásait, amelyek közül a Weboldalra ellátogató vagy az E-learning rendszerbe már regisztrált személy (továbbiakban együttesen: „Jelentkező” vagy „Felhasználó”) választhat. A Képzési Szolgáltatásokkal kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a Weboldalon vagy a regisztrációt követően az E-learning rendszerben elérhető adatlap (továbbiakban: „Adatlap”) tartalmazza. A Weboldal és E-learning rendszer tulajdonosa a Tesco Akadémia Kft.
 3. A Képzési Szolgáltatást csak azok a személyek tudják igénybe venni, akik megismerik és elfogadják a jelen ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak az E-learning rendszerre.
 4. Az aktuálisan elérhető Képzési Szolgáltatásra vonatkozó férőhelyek számáról a Képzési Szolgáltatás adatlapján lehet tájékozódni a Weboldalon és az E-learning rendszerben. Weboldalon és az E-learning rendszerben feltüntetett férőhelyek száma dinamikusan, a jelentkezések függvényében változik. Az aktuális férőhelyszámról a Weboldal és az E-learning rendszer – a frissítését követően – ad tájékoztatást. A Tesco Akadémia Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a jelentkezés folyamata során a férőhelyek száma elfogy és a Képzési Szolgáltatás már nem lesz elérhető.
 5. A Képzési Szolgáltatás igénybevételének általános feltételei

Az egyes Képzési Szolgáltatáson való részvétel feltételei (továbbiakban: „Bemeneti Feltétel”) az Adatlapon találhatóak.

Amennyiben a Képzési Szolgáltatás megkezdéséhez Bemeneti Feltétel tartozik, a Jelentkező vállalja, hogy a Képzési Szolgáltatáshoz tartozó Bemeneti Feltételeket megismeri és azoknak a beiratkozásig, ennek hiányában a Képzési Szolgáltatás megkezdéséig eleget tesz. A Jelentkező kötelessége és felelőssége az Adatlapon található Bemeneti Feltételként meghatározott előképzettséget igazolni, bemutatni. Ennek elmulasztása esetében a Képzési Szolgáltatás nem vehető igénybe.

Azon Képzési Szolgáltatások esetében, melyek a E/2021/000074 számú engedélyhez kötöttek, a program és vizsgakövetelmények az ikk.hu honlapon találhatóak, folyamatosan aktualizált állapotban. Ezen követelményekre a Tesco Akadémia Kft-nek nincs közvetlen befolyása. Ezen Képzési Szolgáltatások esetében a képzési programokban Tesco Akadémia Kft. által meghatározott képzési struktúra nem módosítható a Jelentkező igényei szerint.

A szakmai előírások mellett a Tesco Akadémia Kft. elvárja a Jelentkezőtől, hogy a Képzési Szolgáltatás igénybevétele során olyan mentális- és fizikai állapotban jelenjen meg, amellyel nem zavarja a Képzési Szolgáltatás lefolytatását, illetve a többi résztvevő részére a Képzési Szolgáltatás zavartalan igénybevételét. Amennyiben a Jelentkező viselkedésével akadályozza a Képzési Szolgáltatás lefolytatását, illetve a többi résztvevőt zavarja a Képzési Szolgáltatás igénybevételében, úgy a Jelentkező a Tesco Akadémia Kft. képviselője felszólítására köteles a Képzési Szolgáltatás igénybevételét abbahagyni. A Tesco Akadémia Kft. az eseményről jegyzőkönyvet készít.

II.              Képzési szolgáltatásra történő jelentkezés, regisztráció, a képzési szolgáltatásra irányuló szerződés létrejötte

 1. A kiválasztott Képzési Szolgáltatásra történő jelentkezés, az E-learning rendszerbe történő regisztrációhoz és a Képzési Szolgáltatás díjának megfizetéséhez kötött.
 2. A Képzési Szolgáltatásra vonatkozó szerződés a Tesco Akadémia Kft. és a Jelentkező között akkor jön létre, amikor a Jelentkező a Képzési Szolgáltatás díját megfizeti. A Képzési Szolgáltatás díjának megfizetése az a nap, amikor a Képzési Szolgáltatás díját a Tesco Akadémia Kft. bankszámláján jóváírják.

A Képzési Szolgáltatásra első alkalommal való jelentkezés a Képzési Szolgáltatás Weboldalon történő kiválasztását követően az E-learning rendszerbe történő regisztrációval és a Képzési Szolgáltatás díjának megfizetésével válik befejezetté. Amennyiben a Jelentkező már regisztrált az E-learning rendszerbe, úgy a jelentkezés az E-learning rendszerben is megtörténhet a Képzési Szolgáltatás kiválasztásával és a Képzési Szolgáltatás Díjának megfizetésével. A Jelentkező az E-learning rendszerbe történő regisztrációkor köteles valós személyes adatait pontosan megadni. A megadott adatok pontosságáért, illetve valódiságért a Jelentkező felel. A Tesco Akadémia Kft. kizárólag formailag ellenőrzi a kötelezően kitöltendő mezőket. Az E-learning rendszerbe történő regisztrációval a Jelentkező email címével és jelszavával hozzáférést kap az E-learning rendszerhez. Egy Jelentkező csak egyszer jogosult regisztrálni az E-learning rendszer oldalára.

 1. A Felhasználói fiók: Az E-learning rendszerbe történő regisztrációval a Jelentkező felhasználói fiókja (továbbiakban: „Felhasználói Fiók”) létrejön. A Jelentkező az adataiban bekövetkezett változásokról haladéktalanul köteles értesíteni a Tesco Akadémia Kft-t, azaz köteles közvetlenül maga frissíteni a Felhasználói Fiókját vagy az adatok frissítése érdekében a Tesco Akadémia Kft. ügyfélszolgálatához fordulni az info.tescoakademia@tesco.com email címen (továbbiakban: „Ügyfélszolgálat”). A Tesco Akadémia Kft. pontosnak, valósnak és érvényesnek tekinti a Jelentkező által megadott, a Felhasználói fiókban szereplő és a Képzési Szolgáltatások igénybevételekor megjelenő adatokat. A Tesco Akadémia Kft. nem vállal felelősséget a Jelentkezőt ért olyan kárért, amely a Jelentkező azon mulasztásából ered, hogy nem küldött értesítést az adataiban bekövetkezett változásról.

A Felhasználói Fiók bizonyos esetekben nem érhető el, így különösen a szükséges hardver és szoftver karbantartási munkák esetén, a Tesco Akadémia Kft. vagy a képviseletében eljáró személy a karbantartási munkákról, a karbantartási munkákat megelőzően a Jelentkezőt a karbantartási munkák idejéről tájékoztatja.

 1. A Felhasználói Fiók törlése a Jelentkező által: A Jelentkező a Felhasználói Fiókja törlését az Ügyfélszolgálaton keresztül e-mail útján illetve postai úton írásban kérheti.
 2. A Felhasználói Fiók törlése a Tesco Akadémia Kft. által: A Tesco Akadémia Kft. azonnali hatállyal felfüggesztheti vagy törölheti a Jelentkező Felhasználói fiókját, ha megalapozottan feltételezhető, hogy az Jelentkező megsérti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat vagy jogszabályban írt előírásokat, továbbá, ha manipulálja a Weboldal vagy az E-learning rendszer felépítését vagy veszélyezteti azok működését. A Felhasználói Fióknak a Tesco Akadémia Kft. általi törlésével egyidejűleg a Tesco Akadémia Kft. a jogviszonyt azonnali hatállyal felmondhatja és a további teljesítéstől elállhat a Jelentkező e pontba foglalt súlyos szerződésszegése okán. A Tesco Akadémia Kft. az e pontba foglalt súlyos szerződésszegéssel okozott károk megtérítésére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai szerint jogosult, azzal, hogy a Képzési Szolgáltatásra díját nem köteles visszafizetni.

A Felhasználói Fiók törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetükből adódóan ezt követően is hatályban maradnak.

 1. A Felhasználói Fiók biztonsága: A Jelentkező a regisztráció során megadott jelszavát köteles titokban tartani és nem adhatja azt ki illetéktelen, harmadik fél számára. A Jelentkező teljes felelősséggel tartozik a Felhasználói Fiókjáért. A Jelentkező köteles haladéktalanul tájékoztatni a Tesco Akadémia Kft-t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). A Tesco Akadémia Kft. nem vállal felelősséget olyan kár esetén, amely abból származik, hogy a Jelentkező jelszava neki felróhatóan nyilvánosságra került vagy neki felróhatóan visszaéltek vele.

III.             A Képzési Szolgáltatás díja és a fizetési feltételek

 1. A Képzés Szolgáltatás díja: A Képzési Szolgáltatás Weboldalon és az E-learning rendszerben szereplő díja (továbbiakban: „a Díj”) forintban értendő, végleges, továbbá tartalmazza az áfát (bruttó Díj). A Díj ajelentkezéskor érvényes díj.
 2. A Díjat a Jelentkező online, bankkártyával fizetheti. Készpénzes fizetésre nincs lehetőség. A Tesco Akadémia Kft. az igénybe vett fizetőeszköz használatáért díjat nem számít fel.
 3. A bankkártyával történő fizetés technikai feltételeit a Global Payments Europe S. R.O. biztosítja a GP Webpay Online Fizetési Rendszeren keresztül. A GP Webpay internetes fizetési rendszer lehetővé teszi a Mastercard, a Visa belföldi és külföldi kártyáival történő fizetéseket. Támogatja a Google Pay és az ApplePay digitális pénztárcát is. A Maestro és Visa Electron kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát. Amennyiben a kibocsátó bank engedélyezte, abban az esetben a rendszer azt elfogadja.
 4. A Tesco Akadémia Kft. a Díj megfizetéséről számlát állít ki, melyet a Díj megfizetését követő 8 munkanapon belül a Jelentkező  regisztráció során megadott e-mail címére vagy levelezési címére postai úton megküldi. A Jelentkező   áfás számlát is igényelhet.
 5. Amennyiben a Jelentkező a Képzési Szolgáltatás igénybevétele esetén a Tesco Akadémia Kft. által egyedileg, a Jelentkező részére biztosított kedvezményt kíván érvényesíteni a Díj tekintetében, úgy ezen szándékát az Ügyfélszolgálatnak szükséges jeleznie. A Tesco Akadémia Kft-vel, a kedvezmény érvényesítése tárgyában történő egyedi egyeztetést követően, annak alapján, a Jelentkezőnek a Díjat kizárólag banki átutalás útján áll módjában megfizetni.
 6. Tranzakció folyamata:
 7. A „Fizetés” gombra kattintva a Jelentkező átkerül a GP Webpay oldalára, ahol a bankkártya adatok megadása után a tranzakció elindul.
 8. Fontos, hogy a Jelentkező ellenőrizze a megadott adatokat.
 9. A tranzakció feldolgozása elindul a banki rendszerekben.
 10. A fizetés eredményéről a Jelentkező e-mailben kap értesítést, ezután a rendszer visszairányítja a szolgáltató oldalára.
 11. BIZTONSÁG

Online fizetés során a rendelés esetén kért adatok megadását követően a webáruház fizetést előkészítő oldaláról a GP Webpay biztonságos fizetőoldalára kerül át, ahol a fizetéshez szükséges kártyaadatokat szükséges megadni. A GP Webpay fizetőoldal adattartalmáról a Tesco Akadémia Kft. nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal.

A GP Webpay megfelel a világszerte érvényes szabványoknak, és megfelel a MasterCard SecureCode, a Verified by Visa és a SafeKey legszigorúbb biztonsági követelményeinek, amelyeket a Mastercard és a Visa kártyatársaságok határoztak meg. Ezeket a szabványokat 3DS titkosításnak nevezik, és garantálják a maximális fizetési biztonságot.

IV.           Képzési Szolgáltatásra történő jelentkezés lemondása

A Képzési Szolgáltatásra történő jelentkezés lemondása: Amennyiben a Jelentkező a már megvásárolt Képzési Szolgáltatásra történő jelentkezését le szeretné mondani, úgy ezirányú kérelmét kizárólag írásban (e-mailben útján: info.tescoakademia@tesco.com) tudja jelezni a Tesco Akadémia Kft. ügyfélszolgálata részére a fizetést követő 14. naptári napig.  A Jelentkező nem gyakorolhatja ezt a jogát a Képzés egészének teljesítését követően, továbbá a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Jelentkező tudomásul vette, hogy a Képzési Szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási jogát elveszíti.

V.           Panaszkezelés

A Jelentkező panaszát szóban vagy írásban postai úton (2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.) vagy e-mail útján (info.tescoakademia@tesco.com) közölheti a Tesco Akadémia Kft-vel., illetve a Tesco Akadémia Kft. megbízásából eljáró személlyel (különös tekintettel a Jelentkezővel kapcsolatot tartó oktatóra, képzésszervezőre).

A szóbeli panaszt a Tesco Akadémia Kft., azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Jelentkező a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, abban az esetben a panaszról a Tesco Akadémia Kft. jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát helyben a Jelentkezőnek átadja.

Írásbeli panaszt vagy azt a szóbeli panaszt melyről jegyzőkönyv készült a Tesco Akadémia Kft. a panasz vagy a jegyzőkönyv beérkezését követően harminc naptári napon belül írásban érdemben válaszolja meg és intézkedik annak közléséről a Jelentkező felé.

A panasz elutasítása esetén az Jelentkezőt a Tesco Akadémia Kft. írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával kapcsolatosan– annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve az Jelentkező lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető testületi eljárást.

Elérhetőségek:

Tesco Akadémia Képzési és Fejlesztési Kft.

Cím: 2040 Budaörs Kinizsi út 1-3.

E-mail: info.tescoakademia@tesco.com

A TESCO Akadémia Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület)

1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.www.pestmegyeibekelteto.hu

VI.             Weboldal

 1. A Weboldal látogatásának feltétele az ÁSZF megismerése. A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.
 2. A Weboldal használatához szükséges, minimális technológiai feltételek:
 • szélessávú internetkapcsolat;
 • Internet böngésző (Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge)
 • a cookie-k alkalmazását lehetővé tevő beállítás;
 • pop-up ablak (pop-up) alkalmazását lehetővé tevő beállítás;
 • Microsoft Windows XP vagy ennél magasabb rendű operációs rendszer, Linux, OSX 10.4 vagy magasabb rendű operációs rendszer.
 1. A Felhasználó a Weboldal használata során köteles tartózkodni vagy megszakítani minden olyan cselekményt, amely a Weboldal megfelelő működését akadályozza, különös tekintettel az alábbiakra:
 • a Weboldal mások általi használatát zavarja, ideértve a Weboldal használatának akadályozását is;
 • a Weboldal akár tartalmi, akár technikai jellegű beavatkozások általi megzavarása.

A Tesco Akadémia Kft. minden tőle elvárható, ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldal biztonságos és vírusoktól, kémprogramoktól és egyéb hibáktól mentes működését, de nem garantálja mindezeket, továbbá a Felhasználók felelősek a személyi számítógépük, valamint személyes adataik biztonságáért.

 1. Szellemi tulajdon védelme, a Weboldal használata: A Weboldal tulajdonosát megilleti minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal stb.) jogszerűen rendelkezhet.

A Weboldalon elhelyezett fotók azt a célt szolgálják, hogy általánosságban bemutassák a Tesco Akadémia Kft. működését, a választékába tartozó képzési szolgáltatásokat, ugyanakkor az itt megjelenített fotón ábrázolt eszközök, környezeti körülmények eltérhetnek a helyszíneken található eszközökkel, körülményekkel.

Minden, a Weboldalon megjelenített tartalom, ideértve a védjegyeket, fényképfelvételeket (fotókat), leírásokat, applikációkat a jog által védett tartalomnak minősülnek. E tartalmak bármelyikének teljes vagy részleges felhasználása jogsértő.

A Tesco Akadémia Kft. nem vállal felelősséget a Weboldalon közzétett tartalomnak a Felhasználó által történő felhasználásának következményeiért.

 1. Használat, működtetés és elérhetőség: A Felhasználó a látogatás időtartama alatt köteles betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatja sem a Tesco Akadémia Kft., sem más Felhasználók jó hírét és más jogait.

Így különösen, a Felhasználó, nem:

 • használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;
 • zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;
 • változtathatja meg semmilyen módon a honlap tartalmát és/vagy műszaki jellegét ;
 • zavarhatja meg a honlap biztonságát;
 • használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;
 • küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;
 • hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó E-learning rendszerben található fiókjába bejuthasson.

A Tesco Akadémia Kft. jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Felhasználóval szemben, aki a Tesco Akadémia Kft. kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta.  A kár magában foglal minden olyan kárt, amelyet a Tesco Akadémia Kft-nek vagy a Tesco csoporton belül más vállalatnak okoztak, illetve amelynek megtérítését a Tesco Akadémia Kft-től harmadik személyek követelik olyan károkozásért, amely az Ügyfél/Felhasználó általi jogosulatlan igénybevétel következménye.  A kár magában foglalja mind a közvetlen kárt, mind pedig azokat a költségeket és kiadásokat, amelyek a kár megtérítéséhez való jog érvényesítése és a képzési szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele által okozott hibás állapot megszüntetése során szükségszerűen felmerültek. Az illetékes közigazgatási hatóság által a jogosulatlan igénybevétel következtében történt jogszabálysértés miatt a Tesco Akadémia Kft-re kiszabott bírság is kárnak minősül.

A Tesco Akadémia Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy javítsa a képzési szolgáltatás minőségét és biztosítsa a Weboldal tartalmának pontosságát, helyességét, továbbá azt, hogy naprakész legyen. A Weboldal használatakor azonban műszaki hibák előfordulhatnak. Műszaki hiba esetén a Felhasználó azt bejelentheti az Ügyfélszolgálaton keresztül. A Tesco Akadémia Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszüntesse.

A javításhoz, karbantartáshoz, rendszerfrissítéshez vagy az új rendszerelemek telepítéséhez szükséges idő alatt a Tesco Akadémia Kft.-nek joga van korlátozni a Felhasználók hozzáférését a Weboldalhoz és az É-learning rendszerhez.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Tesco Akadémia Kft. nem felel az alábbiakért:

 • a technikai problémákért, a Weboldal leállásáért;
 • a Weboldal, honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásáért;
 • harmadik fél hirdetésének weboldalon történő megjelenéséért;
 • harmadik fél által okozott vagy a Weboldal nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodásért.

VII.           Szerzői jog

Az Jelentkező a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Tesco Akadémia Kft. nem engedélyezi az online képzési szolgáltatások kép-, hang- és szakmai anyagainak egészének vagy annak részeinek rögzítését, illetéktelen felhasználását. Az online Képzési Szolgáltatások kép-, hang- és szakmai anyagai a Tesco Akadémia Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. Az online Képzési Szolgáltatások bármilyen módon történő rögzítése, a Jelentkező birtokába jutott felvételek további felhasználása, ideértve különösen, de nem kizárólagosan azok sokszorosítása, mások számára elérhetővé tétele, kizárólag a Tesco Akadémia Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Amennyiben a Jelentkező a Tesco Akadémia Kft. előzetes hozzájárulása nélkül jut a felvételek birtokába azokat késedelem nélkül törölni köteles.

VIII.         Személyes adatok védelme és adatfeldolgozási hozzájárulás

A Weboldal használatával és a Hírlevél szolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a Tesco Akadémia Kft. adatvédelmi szabályzata és adatkezelési tájékoztatója (része a cookie szabályzat) tartalmazza, amely elérhető a www.tescoakademia.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ oldalon.

IX.        Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók. A Tesco Akadémia Kft. jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani.  Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a következő honlapon közzéteszi: www.tescoakademia.hu  Az ÁSZF korábban érvényes archív változata elérhető a honlapon.

Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Tesco Akadémia Kft. e-mailben értesíti a korábban az E-learning rendszerben regisztrált Ügyfeleit az új ÁSZF hatályba lépéséről, amelyet ők a képzési szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el.

X.           Záró rendelkezések, jogérvényesítési lehetőségek

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

A Tesco Akadémia Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse a Weboldalhoz kapcsolódó valamely tartalmat, ideértve, de nem kizárólagosan valamelyik képzési szolgáltatáshoz kapcsolódó tartalmat.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Tesco Akadémia Kft.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt